Germany: Bundesliga

Wolfsburg v Holstein Kiel

Thursday 17 May 2018 21:30 EEST
Prognostika.net » Ποδόσφαιρο » » Germany: Bundesliga » Wolfsburg v Holstein Kiel
 • Κύριες αγορές
 • 1o/2o Ημίχρονο
 • Ασιατικά

Match Winner

 • 1

  1.85
  • prognostika

   1.85 
 • X

  3.50
  • prognostika

   3.50 
 • 2

  4.20
  • prognostika

   4.20 

Home/Away

 • 1

  1.36
  • prognostika

   1.36 
 • 2

  3.00
  • prognostika

   3.00 

Clean Sheet - Home

 • Yes

  2.37
  • prognostika

   2.37 
 • No

  1.53
  • prognostika

   1.53 

Clean Sheet - Away

 • Yes

  4.00
  • prognostika

   4.00 
 • No

  1.22
  • prognostika

   1.22 

Both Teams To Score

 • Yes

  1.95
  • prognostika

   1.95 
 • No

  1.80
  • prognostika

   1.80 

Correct Score

 • 5-3

  351.00
  • prognostika

   351.00 
 • 1-4

  81.00
  • prognostika

   81.00 
 • 6-0

  201.00
  • prognostika

   201.00 
 • 1-5

  351.00
  • prognostika

   351.00 
 • 6-1

  201.00
  • prognostika

   201.00 
 • 2-3

  41.00
  • prognostika

   41.00 
 • 1-0

  6.50
  • prognostika

   6.50 
 • 6-2

  451.00
  • prognostika

   451.00 
 • 2-0

  8.50
  • prognostika

   8.50 
 • 0-0

  9.00
  • prognostika

   9.00 
 • 2-1

  8.50
  • prognostika

   8.50 
 • 1-1

  6.50
  • prognostika

   6.50 
 • 3-0

  15.00
  • prognostika

   15.00 
 • 2-2

  17.00
  • prognostika

   17.00 
 • 3-1

  17.00
  • prognostika

   17.00 
 • 3-3

  51.00
  • prognostika

   51.00 
 • 3-2

  29.00
  • prognostika

   29.00 
 • 4-4

  451.00
  • prognostika

   451.00 
 • 4-0

  34.00
  • prognostika

   34.00 
 • 0-1

  10.00
  • prognostika

   10.00 
 • 4-1

  34.00
  • prognostika

   34.00 
 • 0-2

  21.00
  • prognostika

   21.00 
 • 4-2

  51.00
  • prognostika

   51.00 
 • 0-3

  41.00
  • prognostika

   41.00 
 • 4-3

  126.00
  • prognostika

   126.00 
 • 0-4

  126.00
  • prognostika

   126.00 
 • 5-0

  67.00
  • prognostika

   67.00 
 • 0-5

  501.00
  • prognostika

   501.00 
 • 5-1

  67.00
  • prognostika

   67.00 
 • 1-2

  13.00
  • prognostika

   13.00 
 • 5-2

  126.00
  • prognostika

   126.00 
 • 1-3

  34.00
  • prognostika

   34.00 

Goals Over/Under 3.5

 • Over

  3.75
  • prognostika

   3.75 
 • Under

  1.25
  • prognostika

   1.25 

Goals Over/Under 1.5

 • Over

  1.33
  • prognostika

   1.33 
 • Under

  3.25
  • prognostika

   3.25 

Goals Over/Under 4.5

 • Over

  8.00
  • prognostika

   8.00 
 • Under

  1.08
  • prognostika

   1.08 

Goals Over/Under 2.5

 • Over

  2.10
  • prognostika

   2.10 
 • Under

  1.70
  • prognostika

   1.70 

Goals Over/Under 0.5

 • Over

  1.07
  • prognostika

   1.07 
 • Under

  9.00
  • prognostika

   9.00 

Goals Over/Under 5.5

 • Over

  17.00
  • prognostika

   17.00 
 • Under

  1.02
  • prognostika

   1.02 

HT/FT Double

 • Draw/Draw

  5.00
  • prognostika

   5.00 
 • Wolfsburg/Holstein Kiel

  41.00
  • prognostika

   41.00 
 • Holstein Kiel/Wolfsburg

  26.00
  • prognostika

   26.00 
 • Wolfsburg/Wolfsburg

  3.00
  • prognostika

   3.00 
 • Wolfsburg/Draw

  15.00
  • prognostika

   15.00 
 • Draw/Wolfsburg

  4.50
  • prognostika

   4.50 
 • Draw/Holstein Kiel

  9.00
  • prognostika

   9.00 
 • Holstein Kiel/Draw

  15.00
  • prognostika

   15.00 
 • Holstein Kiel/Holstein Kiel

  7.00
  • prognostika

   7.00 

Goals Over/Under 1st Half 3.5

 • Over

  26.00
  • prognostika

   26.00 
 • Under

  1.01
  • prognostika

   1.01 

Goals Over/Under 1st Half 1.5

 • Over

  3.25
  • prognostika

   3.25 
 • Under

  1.33
  • prognostika

   1.33 

Goals Over/Under 1st Half 2.5

 • Over

  9.00
  • prognostika

   9.00 
 • Under

  1.07
  • prognostika

   1.07 

Goals Over/Under 1st Half 0.5

 • Over

  1.44
  • prognostika

   1.44 
 • Under

  2.62
  • prognostika

   2.62 

Goals Over/Under 2.25

 • Over

  1.90
  • prognostika

   1.90 
 • Under

  1.95
  • prognostika

   1.95